Asbestattest

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht voor de verkoop van woningen en gebouwen die dateren van voor 2001. Vanaf 2032 moet iedere eigenaar van een woning of gebouw dat gebouwd is voor 2001 een asbestattest hebben. Bij verhuur is de eigenaar die beschikt over een asbestverklaring verplicht een kopie te verstrekken aan de (nieuwe) huurder.

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is de uitkomst van de asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze lijst levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Het attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het vrij is van asbest. Het beschrijft het normale gebruik van een gebouw, welke materialen of bouwdelen asbest bevatten, wat de toestand van het asbest is en doet aanbevelingen hoe dit op een veilige manier kan worden beheerd of verwijderd.

Elke asbestinventaris omvat:

Elke asbestinventaris bevat standaard 3 staalnames + labo-analyse. Indien meer dan 3 stalen dienen te worden genomen, zullen deze afzonderlijk verrekend worden. Extra staalnames + labo-analyse worden verrekend aan €33,06/staal (excl. btw).

Het opmaken van de asbestinventaris

1. Offerte

De klant (opdrachtgever) ontvangt een offerte op basis van de aangeleverde informatie omtrent het type pand, de oppervlakte van het pand en het type inventaris.

4. Inspectie

De Asbestdeskundige Inventarisatie (ADI) komt langs op de inspectielocatie voor een plaatsbezoek. Dit neemt afhankelijk van de grootte van de inspectie zone een 1 à 3 uur in beslag.

2. Opdrachtformulier

Wanneer de klant de offerte accepteert, wordt deze via mail gevraagd een opdrachtformulier in te vullen. Dit formulier geeft EC-keuring het recht om het asbestattest /de asbestinventaris van de locatie op te maken.

5. Rapportage

De rapportage gebeurt aan de hand van het asbestattest dat gegenereerd wordt via het platform van de OVAM. En wordt per mail toegestuurd nadat de betaling van de factuur voldaan werd.

3. Plaatsbezoek

De klant wordt gecontacteerd / krijgt een uitnodiging om op een zelf gekozen tijdslot een plaatsbezoek in te boeken.

Graag een offerte gehad?